Referater fra Bestyrelsesmøder

 

Referat af bestyrelsesmøde 4.9.2017

Deltagere: Gert C. Jöhnk, Jacob Buris Andersen og Kai Bjørnskov.

  1. Referat fra sidste møde. Godkendt. 
  1. Godkendelse af dagsorden OK
  1. Venskabskamp mod Alssund Jacob samler hold
  1. Procedure omkring åbning og lukning – Jacob udsender forslag til åbne/lukkeordning 
  1. Teorikalender Jacob laver plan.. 
  1. Holdturnering.

Tilbagemeldinger – Jacob har styr på det. Der synes kun at være deltagere til 3 hold.

Styrkelisten – fortrinsvis via rating. Jacob udsender forslag til styrkeliste i denne uge og prøver at finde holdledere.

Holdleder 1. hold: Chr. Nors?

Holdleder 2. hold: Allan Hye?

Holdleder 3. hold: Freddy Brandt?

  1. Eventuelt

– Hjemmesideudvalget – Kai indkalder

– Skab fra Louiseskolen kan fås (KCB)

– Skabe fra Sydbank kan fås (GCJ) 

  1. Næste møde 25.9. kl.. 19.30

 

For referatet: Kai Bjørnskov