Invitation til generalforsamling

Hermed inviteres til generalforsamling i Haderslev Skakklub mandag, d. 20. maj, kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lembckesvej 7, 1. sal.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning (fremlægges skriftligt)
 4. Valg til bestyrelsen – på valg er Kai Bjørnskov, Gert Jøhnk og Jacob Buris Andersen
 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen, p.t. Børge Schrøder og Freddy Brandt
 6. Valg af
  1. materialeforvalter, p.t. John Fog
  2. revisor, p.t. vakant
  3. turneringsudvalgsmedlem, p.t. Claus Mogensen
  4. fællessuppleant for 6.1-6.4, p.t. Allan Hye
 7. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 8. Skoleskak
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Med mange hilsner, p.v.a. Haderslev Skakklub
Jacob

Please follow and like us:
error