Generalforsamling d. 14. maj kl. 19.30

Haderslev Skakklubs ordinære generalforsamling finder sted mandag d. 14. maj kl. 19.30 på UC SYD, Lembckesvej 7a, Haderslev, bygning B, lokale 28.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning (fremlægges skriftligt)
 4. Valg til bestyrelsen – på valg er David Hedegaard og Jesper K. Jensen
 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen, p.t. Børge Schrøder og Freddy Brandt
 6. Valg af
  1. materialeforvalter, p.t. John Fog
  2. revisor, p.t. Lars Jørgensen
  3. turneringsudvalgsmedlem
  4. fællessuppleant for 6a-c, p.t. Allan Hye
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Skoleskak
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Jacob Buris Andersen

Please follow and like us:
error