Forårsturneringen

Forårsturneringen, som har været noget forsinket, starter mandagen efter skolernes vinterferie (19. februar). Der spilles fem runder – de øvrige spilledage er: 12/3; 19/3; 16/4, og 7/5.  Turneringen spilles i klubbens lokaler hos UC Syd, Lembeckesvej  7B, 1. sal og ind til højre. Urene startes kl 19.15 med 120 min. til de første 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten af partiet.

Der spilles i to grupper: en Mestergruppe (6 deltagere) der afvikles som en alle-mod-alle turnering samt en Basisgruppe (7 deltagere) der spilles som en Monrad. Eftertilmelding er mulig i Monradgruppen – det ville være dejligt hvis der kunne komme et lige antal spillere så der undgås en oversidder.

Se hvem der møder hvem i første runde hos DSU på linket=> http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24860

Please follow and like us: